Διατελέσαντες Kαθηγητές

Η παρούσα υποενότητα αποτελεί φόρο τιμής και στους διατελέσαντες Kαθηγητές της Οδοντιατρικής. Οι Καθηγητές ταξινομούνται με χρονολογική σειρά της ημερομηνίας αφυπηρέτησής τους στο Πανεπιστήμιο.