Διατελέσαντες Kαθηγητές \ Σπεράντσας Στέλιος

1

Ειδικός Καθηγητής Ορθοδοντικής

Το 1935 απελύθη, επανήλθε το 1936.

1933-1952