Ιστορική Αναδρομή

1911 Ίδρυση Οδοντοϊατρικού Σχολείου, προσαρτημένου στην Ιατρική Σχολή. Νόμος ΓΩΚΓ' (3823) Περί οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου.
1912 Καταρτίζεται από τον καθηγητή Κ. Σάββα ο πρώτος κανονισμός Σπουδών
1915
 • Εκλέγεται ο Λυκούργος Κόκκορης έκτακτος καθηγητής τῆς Ὀδοντοϊατρικῆς καὶ Στοματολογίας.
 • Με τον νέο Οργανισμό της Αστυκλινικής του Εθνικού Πανεπιστημίου δημιουργείται Τμήμα Οδοντοϊατρικής και Στοματολογίας. Αποτελεί τον πρώτο χώρο Διδασκαλίας και Άσκησης της Οδοντιατρικής με πρώτο  Διευθυντή τον Λ. Κόκκορη και Βοηθό τον Χ. Αργυρόπουλο.
 • Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1915 – 1916 το Οδοντοϊατρικό Σχολείο δέχεται τους πρώτους/τες φοιτητές/τριες.
 • 1916
 • Θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Οδοντιατρικού Σχολείου του Εθνικού Πανεπιστημίου (Β.Δ. 175 εκδ. την 20η Σεπτεμβρίου 1916)
 • Το Ιατροσυνέδριο παύει να δέχεται αιτήσεις οδοντιάτρων: πρακτικών και πτυχιούχων εξ αλλοδαπής για τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης άδειας εξασκήσεως της οδοντιατρικής στην Ελληνική Επικράτεια. Πλέον οι εξετάσεις διενεργούνται με ευθύνη του Οδοντοϊατρικού Σχολείου.
 • 1917 Καθορίζεται ο τύπος του πτυχίου του Οδοντιατρικού Σχολείου.
  1918 Κατόπιν παραπόνων των φοιτητών αναμορφώνονται τα διδασκόμενα μαθήματα και εν γένει το πρόγραμμα σπουδών. (Φ.Ε.Κ. 149/5-7-1918)
  1919

  Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1918 – 1919 λαμβάνουν πτυχίο οι πρώτοι εισαχθέντες (ακαδημαϊκό έτος 1915 – 1916) του Οδοντοϊατρικού Σχολείου. Ανάμεσα στους 20 πρώτους πτυχιούχους διακρίνονται και οι πρώτες 4 γυναίκες οδοντίατροι: Καρκαζή Αρτ., Καλαφάτη Ελ., Πετούση Β. και Παπαδοπούλου – Θεοδώρου Αικ.

  1920
 • Αναβαθμίζεται το Οδοντοϊατρικό Σχολείο: Η φοίτηση γίνεται τετραετής και η διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών οδοντιατρικών μαθημάτων,όπως και η κλινική άσκηση, πραγματοποιείται σε ιδιαίτερο κτήριο ανεξάρτητο από τις εγκαταστάσεις της Ιατρικής. Οι διδάσκοντες απαρτίζουν τον ιδιαίτερο Σύλλογο Καθηγητών, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη αυτοτέλεια. (Ν.2506 Φ.Ε.Κ. 221/28-9-1920).
 • Επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού ως επιμελητής ο Ιω. Κρανιώτης και ως βοηθοί οι Παπακυριακού Ευ., Χαρδαβέλλα Αν και Δαλεζίου Ελ.
 • 1921
 • Θεσπίζεται νέος Οργανισμός του Οδοντοϊατρικού Σχολείου (Ν.2573 Φ.Ε.Κ. 68/26-4-21)
 • Εκλέγεται ο Ν. Παπαντωνόπουλος ως ειδικός καθηγητής της Οδοντικής Χειρουργικής Παθολογίας και Θεραπευτικής (27-5-1921)
 • Εκλέγεται ο Ιω. Κρανιώτης ως ειδικός καθηγητής της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής (27-5-1921)
 • Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα σπουδών με το οποίο καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα, αλλά και οι εξετάσεις: τμηματικές και επί πτυχίω (Φ.Ε.Κ. 116/5-7-1921)
 • Θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας του Ιατρείου και Εργαστηρίου του Οδοντοϊατρικού Σχολείου (Φ.Ε.Κ. 144/17-8-1921)
 • Θεσπίζονται δίδακτρα ανά εξάμηνο και εξέταστρα ανά τμηματική εξέταση και επί πτυχίω (Φ.Ε.Κ. 145/18-8-1921)
 • Καθορίζεται τιμολόγιο για έξοδα θεραπείας και προσθήκης τεχνητών δοντιών (Φ.Ε.Κ. 145/18-8-1921)
 • Με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους 1921 – 1922 έως και το πανεπιστημιακό έτος 1927 – 1928 Οδοντιατρικό Σχολείο λειτούργησε στο κτήριο της Οδού Τζωρτζ στην Πλατεία Κάνιγγος
 • 1922
 • Αποφασίζεται η δημιουργία δύο ειδικών εδρών: α) Ορθοδοντικής και β) Οδοντικής Ακτινογραφίας και Εξακτικής (Ν.2905 Φ.Ε.Κ. 127/21-7-1922).
 • Ιδρύεται ο πρώτος σύλλογος φοιτητών με την επωνυμία «Σύλλογος Φοιτητών Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού Πανεπιστημίου» Πρώτος πρόεδρος διατέλεσε ο Ε. Χριστοφαρής μετέπειτα επιμελητής Οδοντικής Ακτινογραφίας και Εξακτικής (1925-1958).
 • 1923
 • Επιτρέπεται η εγγραφή προσφύγων φοιτητριών, οι οποίες ήταν πτυχιούχοι διδασκαλείων θηλέων (Φ.Ε.Κ. 67/14-3-1923).
 • Αναλαμβάνει τη διδασκαλία της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής ο ειδικός καθηγητής Ν. Παπαντωνόπουλο κατόπιν παραιτήσεως του Ιω. Κρανιώτη.
 • 1924 Ιδρύεται και εκδίδεται από τον Σύλλογο των Φοιτητών της Οδοντιατρικής το μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Οδοντιατρική Επιθεώρησις». Την επιστημονική διεύθυνση είχε ο καθηγητής Ν. Παπαντωνόπουλος.
  1926 Εκλέγεται ως «Διδάσκαλος» της Προσθετικής ο ήδη επιμελητής Θ. Θεοδώρου.
  1928 Το Οδοντιατρικό Σχολείο μετακινείται στο κτήριο της οδού Σίνα 3.
  1929 Εκλέγεται ως ειδικός καθηγητής Οδοντικής Ακτινογραφίας και Εξακτικής ο Γ. Κεφαλάς.
  1930
 • Αναμορφώνεται το Πρόγραμμα Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 349/ 13-10-30).
 • Εκλέγεται ως «Διδάσκαλος» της Ορθοδοντικής ο ήδη βοηθός Γ. Κονταρίνης.
 • Εκλέγεται ως «Διδάσκαλος» της Προσθετικής ο Ευθ. Παπαντωνίου.
 • 1931 Ιδρύεται ακτινογραφικό εργαστήριο με την απόκτηση του πρώτου ακτινογραφικού οδοντιατρικού μηχανήματος.
  1933 Εκλέγεται ως ειδικός καθηγητής της Ορθοδοντικής ο Στ. Σπεράντζας γνωστός και για το ποιητικό έργο του.
  1935
 • Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Γ. Κονδύλη απολύονται οι ειδικοί καθηγητές Ν. Παπαντωνόπουλος, Στ. Σπεράντζας, και Ευθ. Παπαντωνίου. Επαναδιορίζονται το επόμενο έτος.
 • Διορίζονται οι Κ. Αραβαντινός ως ειδικός καθηγητής της Οδοντικής Χειρουργικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, Δ. Πολυχρονέας ως ειδικός καθηγητής της Ορθοδοντικής και Κ. Αδάμ ως ειδικός καθηγητής της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής. Απολύονται το επόμενο έτος.
 • 1937 Αποβιώνει ο καθηγητής Λυκούργος Κόκκορης.
  1938 Το Οδοντιατρικό Σχολείο μετεγκαθίσταται στο κτήριο της οδού Χαλκοκονδύλη 15.
  1939 Δημιουργείται Β’ έδρα Οδοντικής Χειρουργικής Παθολογίας και Θεραπευτικής την οποία καταλαμβάνει ο ειδικός καθηγητής Κ. Αραβαντινός.
  1940
 • Αναδιοργανώνεται το πρόγραμμα σπουδών και επικαιροποιείται με την εισαγωγή μαθημάτων όπως Ιατρική Χημεία και Χημεία Πολέμου
 • Εσπευσμένη εξέταση μέχρι το πέρας Σεπτεμβρίου των φοιτητών κληθέντων στις τάξεις του στρατού.
 • Με την έναρξη του Ελληνοιταλικού πολέμου επιτάσσονται τα οδοντογλύφανα (τουρ) των φοιτητών. Αποδίδονται στους δικαιούχους στα μέσα του Ιουνίου του ίδιου έτους.
 • Πρόταση ειδικών καθηγητών για την ίδρυση υπηρεσίας για την επανόρθωση προσωπογναθικών απωλειών ουσίας εκ τραυμάτων πολέμου.
 • Ορίζεται αρχηγός Παθητικής Αεράμυνας του Οδοντιατρικού Σχολείου ο ειδικός καθηγητής Κ. Αραβαντινός με υπαρχηγό τον Γ. Κεφαλά.
 • Δημιουργείται ανεξάρτητη Γραμματεία του Οδοντιατρικού Σχολείου με πρώτο Γραμματέα τον Ν. Πασχαλίδη
 • 1941
 • Τον Ιανουάριο του 1941 επιτάσσεται το κτήριο του Οδοντιατρικού Σχολείου για την εγκατάσταση του Συντάγματος Παθητικής Αεράμυνας και του λόχου διοικήσεως του, διακόπτονται τα μαθήματα.
 • Αθρόα και άνευ περιορισμού εισαγωγή φοιτητών, από 30 πρωτοετείς φοιτητές κατ’ έτος, το Οδοντιατρικό Σχολείο δέχεται για το ακαδημαϊκό έτος 1941 – 1942 περί τους 200.
 • Διαμαρτυρία Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου για την αθρόα και άνευ εξετάσεων και άνευ περιορισμού εισαγωγή φοιτητών στο Οδοντιατρικό Σχολείο.
 • Παράσταση Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου προς το Υπουργείο Παιδείας για την αύξηση των ειδικών οδοντιατρικών μαθημάτων.
 • Στις 14 Ιουλίου του 1941 αρχίζουν εκ νέου τα μαθήματα και τα εργαστήρια για τους τελειοφοίτους.
 • 1942
 • Τον Απρίλιο διακόπτονται τα μαθήματα μέχρι πέρατος του ακαδημαϊκού έτους 1941 – 1942.
 • Κατάσχεση από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής οδοντιατρικών εδρών.
 • 1943 Πρόταση των ειδικών καθηγητών του Οδοντιατρικού Σχολείου για τη μετεξέλιξή του σε τμήμα της Ιατρικής με εξαετή φοίτηση.
  1944
 • Απορρίπτεται από το Σύλλογο των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής η πρόταση για εξέλιξη του Οδοντιατρικού Σχολείου σε Τμήμα.
 • Ιδρύεται έκτακτη αυτοτελής έδρα Ανατομίας (Νομ. 1881, Φ.Ε.Κ. 222/ 27-9-1944).
 • 1951 Καναδική δωρεά προς το Οδοντιατρικό Σχολείο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
  1952 Το Οδοντιατρικό Σχολείο αναβαθμίζεται σε ανεξάρτητη Οδοντιατρική Σχολή με το Ν. 2109, Φ.Ε.Κ. 122/29-4-52. Ένεκα σφοδρότατης αντίδρασης των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός και η Οδοντιατρική Σχολή επιστρέφει στο παλαιό νομικό καθεστώς ως Οδοντιατρικό Σχολείο.
  1953 Το Οδοντιατρικό Σχολείο μετονομάζεται σε Οδοντιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής: α) Κατοχυρώνεται μερική αυτοδιοίκηση εκτός από τον πρόεδρο του Τμήματος που εκλέγεται αποκλειστικά καθηγητής της Ιατρικής θεσπίζεται η θέση του Διευθυντή του Τμήματος  όπου εκλέγεται καθηγητής της Οδοντιατρικής, β) αυξάνονται από 4 σε 6 οι ειδικές έδρες οδοντιατρικής, γ) η φοίτηση γίνεται πενταετής και δ) το Οδοντιατρικό τμήμα χορηγεί πλέον διδακτορικά διπλώματα και εκλέγει υφηγητές (Ν.2464, Φ.Ε.Κ.185/24-7-1953).
  1955 Εκπονείται η πρώτη διδακτορική διατριβή στο Οδοντιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής. Πρώτος διδάκτορας αναγορεύεται ο Μεγακλής Ζήσης.
  1958 Αναγορεύεται η πρώτη γυναίκα διδάκτορας του Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής. Πρόκειται για την Βιλιώτου Ελευθερία.
  1959 Ιδρύεται και λειτουργεί το Οδοντιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου των Αθηνών (Ν.Δ. 3974 Φ.Ε.Κ. 188/7-9-1959).
  1966 Θεσπίζεται η αυτοδιοίκηση του Οδοντιατρικού Τμήματος με ταυτόχρονη ακαδημαϊκή αναβάθμισή του: α) Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τους τακτικούς καθηγητές του Τμήματος, β) Συμμετοχή στη Σύγκλητο με δικαίωμα εκλογής στην Πρυτανεία, γ) Οι έδρες των ειδικών μαθημάτων γίνονται από έκτακτες τακτικές και δημιουργούνται τρεις νέες και δ) Οι καθηγητές της Ιατρικής που συμμετέχουν στο Τμήμα περιορίζονται σε τρείς από δώδεκα.
  1969 29 Αυγούστου εγκαινιάζεται το κτήριο του Οδοντιατρικού Τμήματος στο Γουδή.
  1970 Νομοθετείται η αναβάθμιση του Οδοντιατρικού Τμήματος σε Οδοντιατρική Σχολή  ανεξάρτητη και ισότιμη προς τις άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Ν.Δ. 706 /1970 Φ.Ε.Κ. Α΄ 231)
  1971
  • Δωρεά στην Οδοντιατρική Σχολή λεωφορείου διαμορφωμένου σε Κινητή Οδοντιατρική Μονάδααπό τις Η.Π.Α. Η μονάδα,όπου την ευθύνη στελέχωσής  και λειτουργίας της είχε αναλάβει  το Εργαστήριο της Οδοντικής Χειρουργικής, περιλάμβανε δύο παιδικές οδοντιατρικές μονάδες, πλήρη σειρά εργαλείων και συσκευών. Η Μονάδα τα επόμενα χρόνια με τη συμμετοχή διδακτικού προσωπικού και φοιτητών της Σχολής αλλά και από τις ΗΠΑ, παρείχε τους καλοκαιρινούς μήνες οδοντιατρική περίθαλψη στα παιδιά των κατασκηνώσεων του Αγίου Ανδρέα.
  • Διοργανώνεται το 1ο Συνέδριο Φοιτητών, το οποίο περιελάμβανε και έκθεση εικαστικών έργων.
  • Συμμετοχή στο συνέδριο της IADR με πέντε παρουσιάσεις για πρώτη φορά από μέλη της Σχολής και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής.
  • Πρόταση για μετονομασία της Σχολής σε «Στοματολογική Σχολή».
  1972
  1973
 • Συστήνεται επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελούμενη από τους καθηγητές: Αγγελόπουλο Α., Αδάμ Α., Μαντζαβίνο Ζ., Μήτση Φ.
 • Πρόταση για προσθήκη 5ου ορόφου στο κτήριο της Οδοντιατρικής Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες Ερευνητικού Εργαστηρίου.
 • Διοργανώνεται η 3η Επιστημονική και Καλλιτεχνική Εκδήλωση των φοιτητών. Φωτογραφίες: [1], [2], [3], [4], [5]
 • 1974
  • Εισήγηση για την οργάνωση σεμιναρίων Συνεχούς Επιμόρφωσης.
  • Εισήγηση για τη δημιουργία Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Διαγνωστικής Κλινικής και Σπουδαστηρίου.
  1975
  • Εγκρίνεται η προσθήκη 5ου ορόφου στο κτήριο της Οδοντιατρικής.
  • Συμμετοχή των καθηγητών Μήτση Φ. και Αγγελόπουλο Α. στο ιδρυτικό συνέδριο της ADEE στο Στρασβούργο.
  • Πρόταση για δημιουργία Τομέων.
  1976
  • Οργάνωση Σεμιναρίων Συνεχούς Επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.).
  • Εισήγηση για τη δημιουργία Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Πρόταση καθ. Z. Μαντζαβίνου για την ίδρυση παιδοδοντιατρείου στο Νοσοκομείο Παίδων.
  1977
  • Ίδρυση κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου.
  • Οργάνωση άτυπων μεταπτυχιακών στη Στοματολογία.
  • Ευρεία συζήτηση σχετικά με τις Κοινοτικές Οδηγίες 686 και 687 του 1978 οι οποίες καθόριζαν για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης των οδοντιάτρων στην Ε.Ο.Κ. Οι εν λόγω Οδηγίες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
  1978
  • Ψήφιση του Νόμου 815/1978 που δημιούργησε πολλές εντάσεις στα ΑΕΙ για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη.
  • Πρόταση για την επέκταση του «Οδοντιατρικού Μεγάρου» προς την πλευρά του Αμφιθεάτρου.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 815/1978 που προέβλεπαν τη δημιουργία τομέων προτάθηκε από καθ. Φ. Μήτση και αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ. της Σχολής η δημιουργία δύο τομέων: 1ος Τομέας περιλαμβάνει την Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία, Στοματολογία, Εξακτική και Γναθοχειρουργική και ο 2ος την Οδοντική Χειρουργική, Προληπτική Οδοντιατρική, Ορθοδοντική, Ανωτέρα και Ακίνητη Προσθετική.
  • Αναλαμβάνει καθήκοντα Γραμματέα της Σχολής ο Α. Τσίτος
  1979
  • Εκλέγεται για πρώτη φορά Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής ο Φ. Μήτσης
  • Εναρκτήριος πρυτανικός λόγος του καθ. Φ. Μήτση στις 5 Δεκεμβρίου 1979 με τίτλο «Ἡ ἐξέλιξις τῆς Ὀδοντιατρικῆς καὶ κοινωνική ἀποστολή της σήμερα».
  1980
  • Συστήνεται Επιτροπή Πρυτάνεων για την εκπόνηση Σχεδίου Νόμου το οποίο αφορά τις αλλαγές στα Α.Ε.Ι. υπό την προεδρία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή της Οδοντιατρικής Φ. Μήτση.
  • Αποφασίζεται η πενθήμερη λειτουργία της Σχολής από το ακαδημαϊκό έτος  1981 – 1982.
   Υποβάλλεται νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο βασίζεται στις Κοινοτικές Οδηγίες 686 και 687,ενώ εκδηλώνονται έντονες αντιδράσεις για την εφαρμογή του.
  • Υποβολή και συζήτηση του νέου θεσμικού πλαισίου για τα ΑΕΙ της επιτροπής Μήτση. Η συζήτησήτου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά των φοιτητών.
  1981
  • Πραγματοποιείται το 1ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο της ΕΟΟ στις εγκαταστάσεις της Οδοντιατρικής στο Γουδή: Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ανέλαβε ο καθ. Αγγ. Αγγελόπουλος.
  • Εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Διαγνωστικής Κλινικής.
  • Λόγω των σεισμών η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα παρείχε οδοντιατρική περίθαλψη στους σεισμόπληκτους στις Πλαταιές Βοιωτίας.
  1982
  • Ψηφίζεται ο Νόμος Πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ (N. 1268/1982).
  • Η Οδοντιατρική Σχολή, βάσει του N. 1268/1982, μετατρέπεται σε Οδοντιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία περιλαμβάνει επίσης το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Φαρμακευτικό Τμήμα.
  • Βάσει του N. 1268/1982, γίνεται για πρώτη φορά κατανομή διδακτικού έργου στο διδακτικό προσωπικό (ΔΕΠ). Με το μέχρι τότε νομικό πλαίσιο, αυτόνομο διδακτικό έργο εκτελούσαν μόνο οι Καθηγητές και οι Εντεταλμένοι Υφηγητές.
  1983
  • Εκλέγεται και αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Οδοντιατρικού Τμήματος ο καθηγητής Φ. Μήτσης.
  • Το Οδοντιατρικό Τμήμα χωρίζεται σε τέσσερεις Τομείς: 1ος Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής, 2ος Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών, 3ος Τομέας Προσθετικής και 4ος Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.
  • Δημιουργείται Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, το οποίο εντάσσεται στον 1ο Τομέα.
  • Διοργανώνεται στους Δελφούς το Ετήσιο Συνέδριο της A.D.E.E. με πρόεδρο της οργανωτικής τον καθ. Απ. Αποστολόπουλο. Κείμενο
  1984

  Προτείνεται η ίδρυση Κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου και ορίζεται  προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με προεδρεύοντα τον Νικήτα Δημητρίου.

  1985
  • Δημοσίευση υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 47/85 τευχ. Β’) για την εγκατάσταση και λειτουργία της Γναθοχειρουργικής Κλινικής στο Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός (20 κρεβάτια) και στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού (10 κρεβάτια).
  • Ενοποίηση των ωραρίου λειτουργίας των κλινικών από τις 8.00 έως 17.00.
  • Προσωρινή εγκατάσταση Γραμματείας και Σπουδαστηρίου σε κτήριο της οδού Τετραπόλεως.
  • Έναρξη κατασκευής του «Νέου Κτηρίου»
  1986
  • Εγκρίνεται η Ίδρυση Εργαστηρίου Οδοντιατρικής Έρευνας.
  • Αποφασίζεται η ενοποίηση των Εργαστηρίων της Εξακτικής και Κλινικής Γναθοχειρουργικής (όχι των γνωστικών αντικειμένων).
  1989

  Καθορισμός της διαδικασίας διεξαγωγής Βιοϊατρικής έρευνας σε ανθρώπους.

  1990

  Ευρεία συζήτηση για την οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών:

  α) Αποφασίζεται η δημιουργία ενός υποτυπώδους προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2 εξαμήνων πλήρους απασχόλησης και

  β)Καταρτίζεται νέο Σχέδιο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  1991
  1995

  Συγκροτείται Ειδική Μονάδα Εμφυτευμάτων.

  1997
  • Ιδρύεται ο 5ος Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1138/22-12-1997). Ο Τομέας απαρτίζεται από τα νεοϊδρυόμενα εργαστήρια:
   α) Εργαστήριο Βιολογίας του Στόματος. (ΦΕΚ 146/14.07.1999)
   β) Εργαστήριο Βιοϋλικών. (ΦΕΚ 146/14.07.1999)
   γ) Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών. (ΦΕΚ 146/14.07.1999)
  • Ιδρύεται Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής. (ΦΕΚ 146/14.07.1999)
  1998

  Αναδιαρθρώνεται η κλινική άσκηση των φοιτητών με την εισαγωγή της «Συνολικής Αντιμετώπισης των Ασθενών».

  2003
  • Ιδρύεται η Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων
  • Αποφασίζεται η ενοποίηση των Εργαστηρίων της Ακίνητης και Κινητής Προσθετικής σε ένα εργαστήριο με την επωνυμία Εργαστήριο Προσθετικής.
  2004 Συμμετοχή της Οδοντιατρικής Σχολής στη στελέχωση των οδοντιατρείων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Διευθυντής Οδοντιατρικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει ο τότε πρόεδρος του Οδοντιατρικού Τμήματος καθηγητής Γ. Βουγιουκλάκης. Η κλινική στελεχώθηκε κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών Αγώνων με περισσότερα από 25 μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες, καθώς, επίσης, και από ανάλογο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Αναλυτικά κείμενα και Φωτογραφίες.
  2005
  • Δημιουργία Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου.
  • Δημιουργία Μονάδας Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενή.
  • Δημιουργία Μονάδας Ιατροδικαστικής Στόματος.
  • Δημιουργία Μονάδας Αντιμετώπισης Ατόμων με Σχιστίες.
  • Αναδιαμόρφωση από την Επιτροπή Ερευνών του πρωτοκόλλου που αφορά έρευνα σε ασθενείς και καθιερώθηκε νέα διαδικασία για την έγκρισή τους.
  • Πραγματοποιείται ευρύτατη αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με Υπεύθυνο τον καθηγητή Γ.Βουγιουκλάκη.
  • Πραγματοποιείται ευρύτατη αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Υπεύθυνος του προγράμματος ο καθηγητής Α. Δουκουδάκη.
  • Πραγματοποιούνται -για πρώτη φορά - σε συνεργασία με σύμβουλο ιατρικής εκπαίδευσης από ακαδημαϊκό ίδρυμα των Η.Π.Α. σεμινάρια σχετικά με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών
  • Εγκρίνεται η χρηματοδότηση του προγράμματος «Πρακτική άσκηση φοιτητών» με συντονιστή τον καθηγητή Κ. Τσιχλάκη.
  • Δημιουργείται  σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας».
  • Διοργανώνεται στην Αθήνα από 7 έως 10 Σεπτεμβρίου το Ετήσιο Συνέδριο της Association Dental Education in Europe (A.D.E.E.). [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]
  2007

  Αποφασίζεται η προσωρινή εγκατάσταση – στέγαση της Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο Κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  2008 Διοργανώνεται στην Αθήνα το Ετήσιο Συνέδριο της A.Ο.D.E.S. με πρόεδρο της οργανωτικής τον καθ. Γ. Βουγιουκλάκη. Κείμενο
  2009

  Δημιουργείται Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στα Εμφυτεύματα με συμμέτοχη περιορισμένου αριθμού οδοντιάτρων.

  2010 Εκλέγεται Αντιπρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. ο καθηγητής Οδοντιατρικής Αστ. Δουκουδάκης.
  2011
  • Η καθηγήτρια Αικατερίνη Καραγιάννη είναι η πρώτη γυναίκα, η οποία εκλέγεται Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών.
  • Αποφασίζεται η ένταξη προγράμματος εμφυτευμάτων στην προπτυχιακή εκπαίδευση.
  2014 Το 2014 η Οδοντιατρική Σχολή ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, προχώρησε, κατόπιν ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας, στην υιοθέτηση λογισμικού για την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των στοιχείων του οδοντιατρικού φακέλου του ασθενή.