Εκθέματα - Ερευνητικές Συσκευές

 

ereun1
Φωτογραφική Μηχανή Μικροσκοπίου
ereun2
Οπτικό Μικροσκόπιο
erg-diaf8
Μικροσκόπιο - Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
erg-diaf8
pHμετρο