Υφηγητές

Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά οι Υφηγητές του Τμήματος Οδοντιατρικής. Με το νομοθετικό διάταγμα 2464 του 1953 όπου ιδρύεται Οδοντιατρικόν Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Οδοντιατρικό Τμήμα χορηγεί πλέον διδακτορικό δίπλωμα και μπορεί να εκλέξει και Υφηγητές, ενώ μέχρι τότε Υφηγητές μπορούσε να εκλέξει μόνο η Ιατρική Σχολή.Ο θεσμός του Υφηγητού καταργήθηκε με το Ν.Δ. 1268 του 1982.

'Ετος Αναγόρευσης Ονοματεπώνυμο Τίτλος Εργασίας Γνωστικό Αντικείμενο
1963 Παπαντωνόπουλος Γεώργιος Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτη τῶν ἐπὶ ὀδοντογναθικῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων μικροβιαιμιῶν καὶ μεταβολῶν τῶν πρωτεϊνῶν καὶ γλυκοπρωτεϊδῶν τοῦ αἵματος. Οδοντογναθικής Χειρουργικής και Ακτινοδιαγνωστικής
1966 Μήτσης Φώτιος Ἱστολογικαὶ μεταβολαὶ τοῦ πολφοῦ ὀδόντων κυνῶν ἐξ ἐπιδράσεως φυσικο-χημικῶν τινῶν αἰτιῶν ἐπὶ τῆς ἀποκεκαλυμένης ὀδοντίνης. Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής
1966 Περιπόπουλος Γεώργιος Προσδιορισμὸς τοῦ σιδήρου τοῦ σιάλου καὶ σημασία τῶν τιμῶν αὐτοῦ ἐπὶ φυσιολογικῶν καὶ παθολογικῶν καταστάσεων. Στοματολογίας
1967 Μαυράκης Στυλιανός Ἀνάπτυξις μεθόδου ἐκλεκτικῆς ἀγγειογραφίας τῆς κάτω φατνιακῆς ἀρτηρίας ἐπὶ ζώντων κυνῶν. Εξακτικής και Ακτινοδιαγνωστικής
1968 Κιαπεκάκης Ιωάννης Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτη τῶν μ.ὑ. καὶ τῆς ἐπιδράσεως τούτων ἐπὶ τῶν ἱστῶν τοῦ ὀδόντος Οδοντικής Χειρουργικής
1970 Ματζαβίνος Ζαχαρίας Ἱστολογικὴ μελέτη προκληθείσης ὀστεογενέσεως κατόπιν τοπικῆς ἐφαρμογῆς ὑποδορίως θυρεοκαλσιτονίνης ἐπὶ τῶν ὀστῶν τοῦ κρανίου ἐπιμύων. Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής
1971 Δημητρίου Νικήτας Ἡ ἐπὶ τοῦ παραδοντίου καὶ τοῦ στοματικοῦ βλεννογόνου ἐπίδρασις τῆς ὁλικῆς ἐκτομῆς τῶν μειζόνων σιελογόνων ἀδένων λευκῶν ἐπιμύων. Στοματολογίας
1971 Μαρκόπουλος Αθανάσιος Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῆς ἀναπνευστικῆς ἱκανότητος φυσιολογικῶν καὶ φλεγμαινόντων οὕλων. Στοματολογίας
1971 Συκαράς Σωτήριος Κλινικὴ καὶ ἱστοπαθολογικὴ ἔρευνα ἐπὶ τῆς θεραπευτικῆς δράσεως τοῦ συνδυασμοῦ κορτικοστερεοειδῶν ἀντιβιοτικῶν ἐπὶ τοῦ πολφοῦ τῶν ὀδόντων. Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής
1972 Γιαννουλόπουλος Αθανάσιος Ἐρευνητικὴ μελέτη ἐπὶ τῆς παραγωγῆς ἀντισωμάτων μετὰ τὰς γναθοχειρουργικὰς ἐπεμβάσεις. Γναθοχειρουργικής
1972 Κατσάτος Ιωάννης Κλινικὴ καὶ ἱστολογικὴ ἔρευνα ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἀσθενῶν πασχόντων ἐκ Μεσογειακῆς ἀναιμείας. Οδοντικής Χειρουργικής
1972 Οικονόμου Γεώργιος Φωτοελαστικὴ ἔρευνα τῶν ἐσωτερικῶν τάσεων τοῦ ὀδόντος τερηδονισμένου ἢ ἐν συνυπάρξει μετὰ τῶν ἐνδομυλικῶν ἀνασυστάσεων. Οδοντικής Χειρουργικής
1976 Τσάτσας Βασίλειος Ἱστολογικὴ μελέτη τῶν ἀντιδράσεων τοῦ πολφοῦ τῶν ὀδόντων πιθήκων κατόπιν ἐμφράξεως αὐτῶν διά συνθέτου ρητίνης. Οδοντικής Χειρουργικής
1977 Αντωνόπουλος Αλέξανδρος Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτη τῆς σταθερότητος διαστάσεων ὁλικῶν ὀδοντοστοιχιῶν κατασκευαζομένων διὰ ρευστῶν ἀκρυλικῶν ριτηνῶν ἐντὸς σκληρᾶς μήτρας Οδοντικής Ανωτέρας Προσθετικής
1977 Βλησίδης Δημήτριος Μελέτη τῶν ἀναπτυσσομένων μηχανικῶν καταπονήσεων καὶ τῆς ἀντοχῆς ἔναντι κοπώσεως ὁλικῆς ἄνω ὀδοντοστοιχίας. Οδοντικής Ανωτέρας Προσθετικής
1977 Σπυροπούλου Μερόπη Ἡ καταβολὴ καὶ ἐμβρυικὴ διάπλασις τοῦ μασητήρος μυὸς ἐν σχέσει πρὸς τὴν διάπλασιν καὶ μορφολογίαν τῆς κάτω γνάθου. Ορθοδοντικής
1977 Τζαμουράνης Ανδρέας Ἀνίχνευσις καὶ ποσοτικὴ ἐκτίμησις τῆς εἰς τὸ προϊὸν ἐκπλύσεως τῆς οὐλοδοντικῆς σχισμῆς εὑρισκομένης ἐνδοτοξίνης ἐπὶ πειραματικῆς οὐλίτιδος εἰς τὸν ἄνθρωπον. Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής
1978 Λάσκαρης Γεώργιος Ἀνοσολογικὴ μελέτη πεμφιγος-πομφολυγώδους πεμφιγοειδοῦς καὶ καλοήθους πεμφιγοειδοῦς τῶν βλεννογόνων. Στοματολογίας
1978 Μποσινάκου Μαρία Ἠλεκτρομυογραφικὴ ἔρευνα τῆς λειτουργίας τῆς μασήσεως καὶ ὁ ρόλος τῶν αἰσθητικῶν ὑποδοχέων τῆς κροταφογναθικῆς διαρθρώσεως. Γναθοχειρουργική
1978 Παπαδάκη Αμαλία Ἡ ἀμινοπεπειδάση τῆς λευκίνης στὴν πειραματικὴ καρκινογένεση. Στοματολογίας
1978 Πατρικίου Άννα Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς κρυοχειρουργικῆς στὸ γενειακὸ νεῦρο. Πειραματικὴ μελέτη σὲ σκύλους μὲ ἠλεκτρονικὸ μικροσκόπιο. Γναθοχειρουργικής
1979 Δαγκαλάκης Ευάγγελος Ἡ ἐπίδρασις τῆς πρεδνιξολόνης καὶ τῆς ανθρωπίνης αὐξητικῆς ὁρμόνης ἐπὶ τῆς αὐξήσεως τῶν ὀστῶν τοῦ κρανίου καὶ τῶν συγχονδρόσεων τῆς βάσεως αὐτοῦ (Ἰστολογικὴ καὶ Κεφαλομετρικὴ μελέτη ἐπὶ ἐπιμύων). Ορθοδοντικής
1979 Δημητρίου Πύρρος Μελέτη τῆς ἐπίδρασης τοῦ χρόνου κατασκευῆς τοῦ ἀτομικοῦ δισκαρίου ἀπὸ ἀκρυλικὴ ρητίνη στὸ ἀποτύπωμα. Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής
1979 Μάντη Φρειδερίκη Μελέτη τῆς χλωρίδας τοῦ περιοδοντικοῦ θυλάκου καὶ τῆς οὐλοδοντικῆς σχισμῆς, θεραπευθέντων καὶ μαρτύρων. Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής
1980 Αδαμίδης Ιωάννης Μελέτη τῶν ἐπιπτώσεων τοῦ ὑπερτροφικοῦ λεμφαδενικοῦ ἱστοῦ ρινοστοματοφάρυγγα στὴ διάπλαση καὶ αὔξηση τοῦ προσώπου καὶ στὴ πρόληψη τῶν ὀδοντογναθικῶν ἀνωμαλιῶν. Προληπτικής Οδοντιατρικής
1980 Αθανασούλη Θεσσαλία - Μαρία Ἡ Σχέση τοῦ στροντίου καὶ τοῦ φθορίου μὲ τὸν ἐπιπολασμὸ τῆς τερηδόνας καὶ τῆς κηλιδωτῆς ἀδαμαντίνης Προληπτικής Οδοντιατρικής
1980 Τσούτσος Ανδρέας Κλινικὲς καὶ ἱστολογικὲς ἀντιδράσεις τῶν τοιχωμάτων τῆς οὐλοδοντικῆς σχισμῆς ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν μεθόδων διεύρυνσής της. Ακινήτου Οδοντικής Προσθετικής
1982 Βουγιουκλάκης Γεώργιος Μελέτη τῆς συγκολλήσεως μὲ τὴν ὀδοντίνη παραγόγων τῆς τριχλωροτριαζίνης σὲ συνδυασμό μὲ  ρητινώδη σκευάσματα.     Οδοντικής Χειρουργικής