Διατελέσαντες Kαθηγητές \ Αδάμ Κωνσταντίνος

 Ειδικός Καθηγητής της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής 1935-1936
Έκτακτος Αυτοτελής Καθηγητής 1959-1964