Αρχείο Εκδηλώσεων

Η Παρούσα υποενότητα περιέχει φωτογραφίες από Συνέδρια, διάφορες Εκδηλώσεις αλλά και την καθημερινότητα στη Σχολή.