Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Tο Τμήμα Οδοντιατρικής συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., το οποίο συνέταξε Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ 195/06-09-2011).

Η υπό εκπόνηση μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά πεδία Τμήματος Οδοντιατρικής και να επιδιώκει τη συμβολή στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της έρευνας, αποτελώντας πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης. Η δε ερευνητική πρότασή της, πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διδακτορική διατριβή και να μην αποτελεί συνέχειά της ή μέρος της.

Σκοπός της Μεταδιδακτορικής Έρευνας είναι η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

Ονοματεπώνυμο Εισηγτής Απόφαση Τίτλος Λήξη
Κουτρούμπας Δημήτριος Γ. Βουγιουκλάκης 25.04.2012 (ΓΣΕΣ) Η Οδοντιατρική στον αρχαίο κόσμο 01.11.2016
Διαμαντή Ηλιάνα Χ. Κωλέτση-Κουνάρη 03.07.2013 (ΓΣΕΣ) Η χρήση του φθορίου στην Οδοντιατρική 01.11.2016
Τσετσενέκου Ευσταθία Δ. Καλύβας 03.07.2013 (ΓΣΕΣ) Αξιολόγηση in vitro της βιοσυμβατότητας πρωτότυπων ικριωμάτων νανοσωλήνων άνθρακα για τη χρήση τους ως οστικά υποκατάστατα 21.12.2016
Διαμαντή Ευαγγελία Ε. Κιτράκη 24.10.2014
(Απόφαση Κοσμητείας)
Μελέτη της βιοσυμβατότητας και του μηχανισμού δράσης νέων βιοεπαγωγικών υλικών σε καλλιέργειες κυττάρων και δοντιών 26/6/2019
Φανουράκης Γαληνός Ε. Βασταρδή 24.10.2014
(Απόφαση Κοσμητείας)
Αναζήτηση και μελέτη μηχανισμών έκφρασης, δράσης και αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης APOBEC3B σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα της στοματικής κοιλότητας 26/6/2019
Κουσβελάρη Ελένη Κ. Ουλής 24.10.2014
(Απόφαση Κοσμητείας)
   
Τζανακάκης Εμμανουήλ Ι. Τζούτζας 04.05.2017
(Απόφαση Κοσμητείας)
Επίδραση μηχανικών και θερμικών μεθόδων τροποποίησης επιφάνειας ζιρκονίας στη σύνδεσή της με ρητινώδη και κεραμικά υλικά  
Παπαδόγιαννης Δημήτριος Γ. Ηλιάδης 04.05.2017
(Απόφαση Κοσμητείας)
Συγκόλληση και επιδιόρθωση σύγχρονων οδοντιατρικών επανορθωτικών αποκαταστάσεων:Αξιολόγηση υλικών για ενιαία χρήση