Διατελέσαντες Kαθηγητές \ Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος

1

Σπουδές - Τίτλοι
Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1976
Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα οδοντιατρικών υλικών και τεχνολογίας του Ινστιτούτου Karolinska Σουηδίας 1988
Διδακτορική Διατριβή από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1986
Ερευνητική Μονογραφία 2000
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της Ακίνητης Προσθετικής

1979-1981
Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της Ακίνητης Προσθετικής 1981-1986
Λέκτορας στην έδρα της Ακίνητης Προσθετικής 1986-1988
Λέκτορας στο αντικείμενο των Οδοντιατρικών Υλικών του Τομέα Προσθετολογίας 1988-1990
Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο των Οδοντιατρικών Υλικών του Τομέα Προσθετολογίας 1990-1994
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο Οδοντιατρικών Υλικών του Τομέα Προσθετολογίας 1994-2001
Μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο Οδοντιατρικών Υλικών του Τομέα Προσθετολογίας 2001-2002
Μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής στο εργαστήριο Βιοϋλικών του Τομέα Bασικών Eπιστημών 2002-2016
Μόνιμος Καθηγητής στο εργαστήριο Βιοϋλικών του Τομέα Bασικών Eπιστημών 2016-2019

Τιμητικές διακρίσεις

Ερευνητικές του εργασίες βραβεύτηκαν από την συντακτική επιτροπή του περιοδικού Hellenic Dental Journal σαν η καλύτερη δημοσιευμένη ερευνητική εργασία της χρονιάς 2003-2004 και από την επιστημονική επιτροπή του 24ου ΠΟΣ σαν η τρίτη καλύτερη διαγωνιζόμενη ανηρτημένη ανακοίνωση.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Εταιρεία Ελληνικής Οδοντιατρικής

Ελληνική Κεραμική Εταιρεία

Βαλκανική Στοματολογική Εταιρεία

IADR/CED

Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος

Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Βιοϋλικών

ICOI

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα

Συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή των 3ου, 16ου και 17ου Πανελληνίων συνεδρίων της ΕΟΟ.

Υπήρξε υπεύθυνος μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος, κατεύθυνσης βιοϋλικών, από το 1991 έως και 2019.

Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθηνών

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Papadopoulos T, Tsetsekou A, Eliades G. Effect of aluminium oxide sandblasting on cast commercially pure titanium surfaces. Eur J Prosthodont Restor Dent 1999;7:15-21.

Tsetsekou A, Papadopoulos T, Adamopoulos O. Microstructure effect on the properties of a commercial low-fusing dental porcelain. J Mater Sci Mater Med 2002; 13:407-16.

Zinelis S, Tsetsekou A, Papadopoulos T. Thermal expansion and microstructural analysis of experimental metal-ceramic titanium alloys. J Prosthet Dent 2003; 90:332-8.

Eliopoulos D, Zinelis S, Papadopoulos T. Porosity of cpTi casting with four different casting machines. J Prosthet Dent 2004; 92:377-81.

Eliopoulos D, Zinelis S, Papadopoulos T. The effect of investment material type on the contamination zone and mechanical properties of commercially pure titanium castings. J Prosthet Dent 2005; 94:539-48.

Mariatos G, Frangou M, Polyzois G, Papadopoulos T. Evaluation of shear bond strength of microwaveable acrylic resins in denture repair: a comparative study. Acta Odontol Scand 2006; 64:244-8.

Sarafianou A, Iosifidou S, Papadopoulos T, Eliades G. Color stability and degree of cure of direct composite restoratives after accelerated aging. Oper Dent 2007;32:406-11.

Adamopoulos O, Papadopoulos Tr. Nanostructured Bioceramic materials for maxillofacial applications. J Mater Sci: Mater Med 2007; 18:1587-1597.

Antonopoulou Α, Hatzikyriakos Α, Papadopoulos Τr. Garefis P. Shear bond strength of an indirect light-cured veneering composite to fiber reinforced composite substrates. Int J Prosthodont 2008; 21:45-49

Fandridis I, Papadopoulos Tr. Surface characterization of three titanium dental implants. Dental Implantology Accepted for publication

Sarafianou A, Seimenis I, Papadopoulos Tr. Effectiveness of different adhesive primers on the bond strength between an indirect composite resin and a base metal alloy.J Prosthet Dent. 2008; 99:377-387

Spyropoulos K, Papadopoulos Tr. Development of a ceramic coating for the production of Ti castings. J Dent Technol 2008, 25(1):26-32

Papadopoulos Tr, Spyropoulos K. The effect of a ceramic coating on the cpTi-porcelain bond strength. Dent Mater 2008(1). Dent Mater 2009 25(1):247-253

Vergos V, Papadopoulos Tr. Characterization of the interface of two Palladium Alloys cast with different casting thickness to an Impland Gold Cylinder J Alloys Comp. Article in Press.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

Papadopoulos Tr, Tsetsekou A, Fandridis J. Bioceramics Today. Stoma 2000, 28: 155-161

Παπαδόπουλος Τρ, Χλωροκώστας Γ. Επιφανειακά χαρακτηριστικά, μορφολογία, σχήμα των εμφυτευμάτων και η κλινική τους σημασία. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2000, 11: 22-34

Tsetsenekou E, Chlorokostas G, Papadopoulos Tr. New concepts in the development of bone grafts for oral defects treatment. Hellen Dent J 2001, 11(1): 19-29

Mπαξεβάνου Ε, Τσουμάνη Μ, Παπαδόπουλος Τρ, Παπανικολάου Γ. Μελέτη της επίδρασης της χρήσης τιτανίου αντί χρυσοκράματος στο σχεδιασμό χυτών γεφυρών. Οδοντοστομ Πρόοδος 2001, 55(2): 216-226

Παπαδόγιαννης Δ, Παπαδόπουλος Τρ. Μη μεταλλικά συστήματα ενδορ-ριζικών αξόνων. Ελλ Στομ Χρονικά 2005; 49:401- 409

Σεϊμένης Ι, Δημητροπούλου Ε, Παπαδόπουλος Τρ. Συγκριτική μελέτη της αντοχής του δεσμού ρητίνης επικάλυψης σε κράμα Ni-Cr μετά από διαφορετικές επεξεργασίες σύνδεσης. Ελλ Στομ Χρονικά 2006; 50: 9-14

Ραγκούση Ε, Σαραφιανού Α, Παπαδόπουλος Τρ. Η αντοχή του δεσμού στη διάτμηση μεταξύ μιας εργαστηριακής ρητίνης επικάλυψης και ενός προσθετικού κράματος Ni-Cr μετά από παραμονή  σε νερό και υδροθερμική ανακύκλωση. Οδοντοστ. Πρόοδος. Δεκτή για δημοσίευση.

Ντάση Α, Ζαχαριουδάκη Κ, Παπαδόπουλος Τρ. Εμφυτεύματα ζιρκονίας. Σημερινή προγματικότητα και προοπτικές. Ελλ. Στομ. Χρονικά 2008, Δεκτή για δημοσίευση

Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος

Υπήρξε συντονιστής δικτύου διάδοσης έρευνας και γνώσης, χρηματο-δοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με θέμα: «Σύγχρονα Βιοϋλικά» το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος της συμμετοχής του εργαστηρίου Βιοϋλικών της Σχολής μας, στο ερευνητικό πρόγραμμα κατηγορίας CRAFT, χρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση με τίτλο: "New casting process for Ti Dental applications: the protection efficacy of a ceramic coating" (CATIPRO), το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος της συμμετοχής του εργαστηρίου Βιοϋλικών της Σχολής μας, στο ερευνητικό πρόγραμμα κατηγορίας CRAFT, χρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση με τίτλο: "Injection Moulding of Titanium Powders for Biomedical Applications" (BIOTIP), το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Το κύριο ερευνητικό του έργο την εποχή αυτή αφορά την ανάπτυξη κεραμικών νανοεπιστρώσεων σε οδοντικά εμφυτεύματα τιτανίου και την καταγραφή της αντίδρασης των ιστών (κυρίως οστού) μετά από εμφύτευση σε πειραματόζωα (κουνέλια).