Προσωπικό: Διευθυντές, Κοσμήτορες και Πρόεδροι

Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά οι Διευθυντές, Κοσμήτορες και Πρόεδροι του Τμήματος Οδοντιατρικής.

 

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή Περίοδος Ιδιότητα
Κόκκορης Λ. 1916 – 1921 Διευθυντής
Μελισσηνός Κ. 1921 – 1927 Διευθυντής
Δοντάς Σ. 1927 – 1933 Διευθυντής
Σκλαβούνος Γ. 1933 – 1938 Διευθυντής
Κατσαράς Ι. 1938 – 1950 Διευθυντής
Αλιβιζάτος Γ. 1950 – 1951 Διευθυντής
Τσαμπούλας Ν. 1951 – 1954 Διευθυντής
Μαλτέζος Χρ. 1954 – 1955 Διευθυντής
Μουτούσης Κ. 1955 - 1958 Πρόεδρος
Σκλαβούνος Θ. 1958 – 1959 Πρόεδρος
Μουτούσης Κ. 1959 – 1960 Πρόεδρος
Χρυσικός Ι. 1960 – 1962 Πρόεδρος
Τσαμπούλας Ν. 1962 – 1963 Πρόεδρος
Χρηστέας Ν. 1963 – 1964 Πρόεδρος
Βαλαώρας Β. 1964 – 1966 Πρόεδρος
Αιλιανός Ι.Κ. 1966 – 1967 Πρόεδρος
Παπαντωνίου Ε. 1967 – 1968 Πρόεδρος
Λουρίδης Ορ. 1968 - 1969 Πρόεδρος
Χαραλαμπάκης Χ. 1969 – 1970 Πρόεδρος
Χαραλαμπάκης Χ. 1970 – 1973 Κοσμήτωρ
Αποστολόπουλος Α. 1973 – 1974 Κοσμήτωρ
Παπαντωνόπουλος Γ. 1974 – 1975 Κοσμήτωρ
Μήτσης Φ. 1975 – 1977 Κοσμήτωρ
Μαντζαβίνος Ζ. 1977 – 1978 Κοσμήτωρ
Αδάμ Αρ. 1978 – 1979 Κοσμήτωρ
Κοψιαύτης Κ. 1979 – 1980 Κοσμήτωρ
Μαυράκης Σ. 1980 – 1981 Κοσμήτωρ
Αγγελόπουλος Α. 1981 – 1983 Κοσμήτωρ
Μήτσης Φ. 1983 - 1987 Πρόεδρος
Συκαράς Σ. 1987 - 1991 Πρόεδρος
Μαντζαβίνος Ζ. 1991 – 1995 Πρόεδρος
Αγγελόπουλος Α. 1995 – 1999 Πρόεδρος
Τσάτσας Β. 1999 – 2003 Πρόεδρος
Βουγιουκλάκης Γ. 2003 – 2006 Πρόεδρος
Δουκουδάκης Α. 2006 – 2011 Πρόεδρος
Καραγιάννη Αικ. 2011 – 2015 Πρόεδρος
Ηλιάδης Γ. 2015 - 2017 Πρόεδρος
Μαδιανός Φ. 2017 - 2021 Πρόεδρος
Νικητάκης Ν. 2021 - έως σήμερα Πρόεδρος