Εκθέματα - Νέες επιλεγμένες δωρεές

Πολλά από τα εκθέματα του Μουσείου Τμήματος Οδοντιατρικής, προέρχονται από δωρεές παλιών οδοντιάτρων ή αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, οικογενειακά κειμήλια των απογόνων τους. Τα δωρηθέντα στο Μουσείο αντικείμενα, συντηρούνται, διαφυλάσσονται, προστατεύονται και αξιοποιούνται στις ερευνητικές, εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου.
Επιπλέον, καταγράφουμε, όταν είναι δυνατόν, κάθε πληροφορία που μπορούν να προσφέρουν οι δωρητές, σχετικά με τους χρήστες των αντικειμένων και τη βιογραφία των χρηστών και συλλέγουμε κάθε συμπληρωματικό υλικό, φωτογραφίες, έγγραφα ή και υλικό που μπορούμε να αντλήσουμε από το Αρχείο του Τμήματος Οδοντιατρικής, που θα βοηθήσει στην καλύτερη τεκμηρίωση.

Ονοματεπώνυμο δωρητή Πληροφορίες
Δωρεά οικογένειας Ισηγόνη Οδοντιατρικά εργαλεία, έντυπο και φωτογραφικό υλικό
Δωρεά κα. Βιβή Σιφνιώτη Χειρουργικά εργαλεία
Δωρεά οικογένειας Ν. Ευθυβουλίδη Οδοντιατρικά εργαλεία, έντυπο και φωτογραφικό υλικό