Εκθέματα - Διάφορα

 

diaf2

Hovsep Berberjan

(1872-1937)

diaf2
Πρόπλασμα Δοντιού
diaf2
Πρόπλασμα Δοντιού και Γνάθου
diaf3
Πρόπλασμα Δοντιού και Γνάθου
diaf4
Εργαλείο Εργαστηρίου
diaf5
Εργαλείο Εργαστηρίου
diaf6
Εργαλείο Εργαστηρίου
diaf7
Η πρώτη γραφομηχανή της Σχολής, 1921