Εκθέματα - Χειρουργικά Εργαλεία

 

xeir_e1

Aντίγραφο Οδοντάγρας 2oυ αιώνα μ.Χ.

xeir_e1
Οδοντάγρα 18ου-19ου αιώνα
xeir_e2
Οδοντάγρα 18ου-19ου αιώνα
xeir_e3
Οδοντάγρα 18ου-19ου αιώνα
xeir_e4
Οδοντάγρα 18ου-19ου αιώνα
xeir_e5
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e6
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e7
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e8
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e9
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e10
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e11
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e12
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e13
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e14
Οδοντάγρα 20ου αιώνα
xeir_e15
Μοχλός
xeir_e16
Μοχλός
xeir_e17
Μοχλός
xeir_e18
Μοχλός
xeir_e19
Μοχλός
xeir_e20
Κλειδί