Εκθέματα - Οδοντιατρικές Μονάδες

 

odont_m1
Οδοντιατρική Μονάδα Περιόδου 1920
odont_m1
Οδοντιατρική Μονάδα Περιόδου 1920
odont_m1
Πτυελοδοχείο Περιόδου 1930
odont_m1
Επιτοίχιο Οδοντογλήφανο Περιόδου 1920
odont_m1
Οδοντιατρική Μονάδα
odont_m1
Οδοντιατρική Μονάδα
odont_m2
Μέρος εξοπλισμού ενός Οδοντιατρείου Περιόδου 1950
odont_m2
Οδοντιατρική Καρέκλα
odont_m2
Κεφαλή Ακτινογραφικού Μηχανήματος Περιόδου 1950
odont_m2
Οδοντιατρική Μονάδα
odont_m2
Οδοντιατρική Μονάδα 2ου ορόφου
odont_m1

Οδοντιατρείο 1oυ Ορόφου.

1
Ποδοκίνητος τροχός