Από τα Αρχεία του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Οδοντιατρικής

Η παρούσα ενότητα αποτελεί ένα απάνθισμα αρχειακών στοιχείων, τα οποία συλλέχτηκαν κυρίως από το Ιστορικό Αρχείο της Οδοντιατρικής Σχολής, το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και από ένα πλήθος άλλων φορέων.

Αν και ένα αρχείο είναι καίριας σημασίας για τη συγκρότηση του ιστορικού γίγνεσθαι, δεν επιθυμούμε τη μαζική παρουσίαση αρχειακών εγγράφων, γεγονός το οποίο θα καθιστούσε τον ίδιο τον ιστότοπο υποκατάστατο ενός αρχείου. Στόχος μας είναι η παρουσίαση στιγμιότυπων της ιστορικής εξέλιξης της οδοντιατρικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε όλες τις εκφάνσεις της.

Αφορμή για την παρουσίαση της συλλογής αποτέλεσε η πρόσφατη ανακάλυψη του Ιστορικού Αρχείου της Οδοντιατρικής Σχολής το οποίο χρονολογείται από τα πρώτα βήματα του Οδοντοϊατρικού Σχολείου του Εθνικού Πανεπιστημίου.

Σαφέστατα η παρουσίαση των εκθεμάτων αποτελεί ένα μικρό δείγμα του ιδιαίτερα πλούσιου αρχειακού υλικού το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Οι ενότητες που επιλέχτηκαν σε αυτό το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης είναι ενδεικτικές της ιστορικής πορείας όχι μόνο της Οδοντιατρικής αλλά και της χώρας μας.