Διατελέσαντες Kαθηγητές \ Αιλιανός Ιωάννης

1 Έκτακτος Αυτοτελής Καθηγητής της Οδοντικής Χειρουργικής 1955-1960
Τακτικός Καθηγητής  1960-1971