Αρχείο Εκδηλώσεων \ Συνέδρια

2ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. 23-27 Απριλίου 1930. Αθήνα

1η Ανακοίνωση,

Τεύχος Δεκεμβρίου 1929

1η Πρόσκληση

Τεύχος Δεκεμβρίου 1929

2η Ανακοίνωση,

Τεύχος Ιανουαρίου 1930

2η Πρόσκληση,

Τεύχος Ιανουαρίου 1930

Δελτίο Συμμετοχής,

Τεύχος Ιανουαρίου 1930

Ευχαί και Προτάσεις,

Τεύχος Ιουνίου 1930

Στο τεύχος του Δεκεμβρίου 1929 στην Οδοντιατρική Επιθεώρηση, δημοσιεύθηκε η πρώτη ανακοίνωση της διοργάνωσης Οδοντιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα, με οργανωτή τον Σύλλογο Πτυχιούχων Οδοντιάτρων Αθηνών.


Το Συνέδριο αυτό στο βιβλίο Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής  ο Αιμίλιος Δημητριάδης το χαρακτηρίζει ως το 2ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο και ορίσθηκε να συμπέσει με τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση από τους Τούρκους και συγκεκριμένα από 23 έως 27 Απριλίου 1930. Κύριο χαρακτηριστικό του 2ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, είναι ότι η πρόσκληση αφορά όλους όσους ασκούσαν νόμιμα την οδοντιατρική, παρ’ όλες τις διαφορές που ακόμη υπήρχαν μεταξύ τους.


Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου, ορίσθηκε και πάλι το Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποδηλώνοντας τη στενή σχέση Οδοντιατρικού Σχολείου και των δύο πρώτων Πανελλήνιων Οδοντιατρικών Συνεδρίων. Το γεγονός αυτό άλλωστε  φαίνεται από το ότι την οργάνωση και των δύο συνεδρίων είχε στο μεν πρώτο η Οδοντιατρική Επιθεώρηση, την έκδοση της οποίας είχαν οι φοιτητές του Οδοντιατρικού Σχολείου, ενώ του δευτέρου ο Σύλλογος Πτυχιούχων Οδοντιάτρων Αθηνών.

 

Στο ίδιο τεύχος της Οδοντιατρικής Επιθεώρησης δημοσιεύθηκε και η πρώτη πρόσκληση προς τους κατά τόπους οδοντιατρικούς συλλόγους, για την ενημέρωση των μελών τους.

 

Στο τεύχος της Οδοντιατρικής Επιθεώρησης του Ιανουαρίου 1930, δημοσιεύθηκε η δεύτερη ανακοίνωση από τη σύνταξη του περιοδικού.

 

Στο ίδιο τεύχος ακολούθησε η πρόσκληση πλέον προς όλους του οδοντιάτρους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, η θεματολογία που αφορούσε στα επαγγελματικά θέματα, καθώς επίσης και το έντυπο του Δελτίου Συμμετοχής.

 

Τέλος, ακολουθούσε το Δελτίο Συμμετοχής που θα έπρεπε  να συμπληρώσει ο κάθε σύνεδρος. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το Δελτίο Συμμετοχής περιελάμβανε τις τέσσερεις διαφορετικές κατηγορίες όσων ασκούσαν επίσημα την οδοντιατρική, δηλαδή τους πτυχιούχους Πανεπιστημίου, τους αδειούχους του Ιατροσυνεδρίου, τους αδειούχους από επιτροπή καθηγητών του Οδοντιατρικού Σχολείου και τέλος, όσους ασκούσαν την οδοντιατρική με άδεια του Υπουργείου. Είναι η πρώτη φορά που όλος ο οδοντιατρικός κόσμος της εποχής, ασχέτως σε ποια κατηγορία ανήκει ο κάθε οδοντίατρος, παρακάμπτει τις διαφορές που τους χώριζαν στο παρελθόν που συνοδεύονταν και από πολύ έντονες αντεγκλήσεις και συνενώνεται προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τα σοβαρά επαγγελματικά προβλήματα του κλάδου.

 

Στο τεύχος του Ιουνίου 1930 της Οδοντιατρικής Επιθεώρησης, δημοσιεύθησαν οι διατυπωθείσαι ευχαί και προτάσεις του Συνεδρίου προς την Κυβέρνησιν.

 

Επίσης από το ίδιο τεύχος αντλήσαμε τις επιστημονικές ανακοινώσεις από τα πρακτικά του συνεδρίου και είναι οι εξής:

 

 • Καρέκλης: 'Πέρι τεχνητής ρινικής προσπελάσεως επί ολικής καταστροφής της ρινός και τεχνητής προσπελάσεως του ημίσεως της άνω γνάθου'`.
 • Τάχος: 'Περί δύο μεθόδων κατασκευής ελαφρών επανορθωτικών προσθετικών συσκευών της σκληρής υπερώας'.
 • Λαμπρόπουλος: 'Σχέσις νόσων τινών των οφθαλμών προς τας οδόντων'.
 • Χριστοφορής: 'Περί ακτινογραφίας εν τη Οδοντιατρική'.
 • Χρυσικός: 'Περί παθήσεων της κροταφογναθηκής διαρθρώσεως και χειρουργικής επεμβάσεως κατ’ αυτήν'.
 • Αιλιανός: 'Περί ορθοδοντικών τινών περιπτωσεων'.
 • Κωνσταντινίδης: 'Περί αιμοραγιών κατά τας εξαιρέσεις'.
 • Παπαντωνίου: 'Περί των κατευθύνσεων της νεωτέρας προσθετικής'.
 • Κονταρίνης: 'Περί ορθοδοντικών μηχανημάτων'.
 • Λουρίδης: 'Περί υγιεινής και επεμβάσεων'.
 • Χριστοφορής αντί του απουσιάζοντος Κεφαλά: 'Περί συμβολής της Προσθετικής κατά της εξαίρεσιν του τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου'.
 • Χατζάκης: 'Περί ηλεκτροθεραπείας εν τη Οδοντιατρική'.
 • Παπαντωνόπουλος : 'Μηχάνημα ιδίας αυτού εφευρέσεως προς ταχείαν εκτέλεσιν στεφανών και γεφυρών μεταλλικών'.
 • Παπαντωνόπουλος: 'Περί νεωτέρων αντιλήψεων περι τεριδόνος κατά την εγκυμοσύνην'.

 

Οι περισσότερες από τις επιστημονικές ανακοινώσεις του 2ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, δημοσιεύθησαν σε μορφή άρθρων σε επόμενα τεύχη της Οδοντιατρικής Επιθεώρησης.