Βιβλία-Άρθρα / Κατάλογος ξενόγλωσσων άρθρων

Dental Diseases in Greece (Η πρώτη επιδημιολογική μελέτη της κατάστασης της στοματικής υγείας στην Ελλάδα) του Αλεξ. Κρίκου, 1931

1

Δείτε την εργασία ΕΔΩ

Σε προηγούμενη ανάρτηση μας αναφερθήκαμε στον Αλέξιο (Αλέξανδρο) Κρίκο, απόφοιτο του College of Dentistry του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. Ο Κρίκος επιστρέφοντας στην Ελλάδα, άσκησε την οδοντιατρική στην Αθήνα από το 1919 μέχρι το 1959, ταυτόχρονα όμως ανέπτυξε αξιόλογη επιστημονική δράση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή. Χάρη στην ευγενική παραχώρηση συγγενών του μέρος του επιστημονικού έργου του, είμαστε σε θέση να σκιαγραφήσουμε τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Κρίκου. Άξια αναφοράς είναι η πρώτη ξενόγλωσση εργασία με τίτλο DENTAL DISEASES IN GREECE. Group investigation and findings accompanied with statistical data. Πρόκειται για μια δημοσίευση η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 8ου Παγκόσμιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου της FDI στην Γαλλία τον Αύγουστο του 1931 και συγκεκριμένα στη συνεδρία "Oral Hygiene Public Dental Service".

Όπως αναφέρεται, ο Κρίκος είχε ορισθεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Επιστημονικής Έρευνας της F.D.I. ήδη από 4ετίας. Την ίδια περίοδο και πιο συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1930, πληροφορήθηκε από την F.D.I., ότι η Επιτροπή Υγιεινής της Κοινότητας των Εθνών (πρόδρομος του ΟΗΕ), ο Ερυθρός Σταυρός και η Επιτροπή Υγιεινής της F.D.I. απεφάσισαν όπως αναπτύξουν δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Υγείας της Στοματικής Κοιλότητας παγκοσμίως και του προτάθηκε ο ορισμός του ως εκπροσώπου της Ελλάδας.

Με πρωτοβουλία του, αποφάσισε να διεξαγάγει την πρώτη επιδημιολογική μελέτη της κατάστασης της στοματικής υγείας στην Ελλάδα, η οποία για πρακτικούς λόγους περιορίστηκε αποκλειστικά στην περιοχή της Αθήνας. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι επιθυμούσε να έχει τα αποτελέσματα έγκαιρα ώστε να τα παρουσιάσει στο επόμενο συνέδριο της FDI στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1931.

Το Μουσείο Τμήματος Οδοντιατρικής ως φόρο τιμής στον Κρίκο αλλά και στην άγνωστη για τον οδοντιατρικό κόσμο της χώρας μας εργασίας αποφάσισε να την παρουσιάσει εκ νέου. Από το διαθέσιμο αρχειακό υλικό φαίνεται να αποτελεί την πρώτη συστηματική - αν και περιορισμένη στην περιοχή της Αθήνας - μελέτης της στοματικής υγείας στην Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μελέτη του ο Κρίκος αναφέρει πως εκτός από την ενημέρωση της Διεθνούς Επιτροπής σχετικά με την στοματική κατάσταση μιας ομάδας του Ελληνικού πληθυσμού, παράλληλα στόχος του ήταν η διερεύνηση των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών, ώστε να ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί η Ελληνική κοινωνία αλλά και η πολιτεία για να μπουν τα θεμέλια της προληπτικής οδοντιατρικής.

Το υλικό της μελέτης το αποτέλεσαν 1099 άτομα προερχόμενα από τρία Δημόσια δημοτικά Σχολεία, δύο ιδιωτικά, δύο ορφανοτροφεία, τα Γυμνάσια των Αμερικανικών Κολλεγίων, το 1ο Σύνταγμα Πεζικού, βιομηχανικοί εργάτες από την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και τέλος ενήλικες ασθενείς από το οδοντιατρείο των Κρίκου και Παπαντωνίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συμπεράσματα αυτής της πρωτοποριακής μελέτης αφορούν όχι μόνο την επιδημιολογία της τερηδόνας και των παθήσεων των ούλων, αλλά και το οικονομικό κόστος των απαραίτητων οδοντιατρικών θεραπευτικών παρεμβάσεων, όπως επίσης και το χαμηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων οδοντιάτρων της εποχής εκείνης.