Βιβλία-Άρθρα / Κατάλογος ελληνικών άρθρων

Theodor Billroth: Ο «χειρουργός των χειρουργών» του Αναστάσιου Μυλωνά (Ο φιλίστωρ)..

1
Δείτε το άρθρο ΕΔΩ

Ένας από τους στόχους του Μουσείου είναι η αναζήτηση, ψηφιοποίηση και διάθεση στον ιστότοπο του Μουσείου εργασιών οι οποίες αφορούν την ιστορία της Οδοντιατρικής και έχουν δημοσιευθεί σε Ελληνικά οδοντιατρικά περιοδικά. Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,θα γίνεται ανάρτηση των δημοσιεύσεων ιστορικού περιεχομένου από το έγκριτο περιοδικό Αρχεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Στα Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2020)2,105-110, δημοσιεύθηκε το άρθρο «Theodor Billroth: Ο «χειρουργός των χειρουργών» του Αναστάσιου Μυλωνά (Ο φιλίστωρ).