Συμμετοχές σε Συνέδρια και Δράσεις \ 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Νοέμβριος 2016

Ένα από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα του Μουσείου του Οδοντιατρικού Τμήματος αποτελεί η δημιουργία μιας ελεύθερα προσβάσιμης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τον φοιτητή, τον ειδικό επιστήμονα, τον μελετητή, τον μαθητή και τον απλό ενδιαφερόμενο σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα και ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του. Ήδη εκτός από την ψηφιοποίηση εγγράφων του Ιστορικού Αρχείου της Οδοντιατρικής, έχουν ψηφιοποιηθεί για πρώτη φορά παλαιά ελληνικά οδοντιατρικά βιβλία, τα οποία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και ξενόγλωσσα οδοντιατρικά βιβλία από αντίστοιχες ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές τράπεζες πανεπιστημίων και άλλων οργανισμών της αλλοδαπής. Πρόκειται για πονήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη της Οδοντιατρικής Επιστήμης. Ήδη στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Μουσείου περιλαμβάνονται περισσότερα από πενήντα ψηφιοποιημένα παλαιά βιβλία που αφορούν την οδοντιατρική, με το παλαιότερο να αποτελεί έκδοση του 1563.
Στόχος του Μουσείου πέρα από την αποστολή της υποδοχής και φύλαξης, συντήρησης, καταγραφής και τεκμηρίωσης, είναι η εκπαίδευση και η έρευνα, αξιοποιώντας τα εκθέματα της μουσειακής συλλογής, αλλά και το ψηφιοποιημένο υλικό του Μουσείου.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του Μουσείου Οδοντιατρικού Τμήματος με 6 παρουσιάσεις σε μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (Posters) στο 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2016.
Σε τρεις εργασίες συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι μελέτησαν παλαιά οδοντιατρικά βιβλία τα οποία βρίσκονται σε ψηφιοποιημένη μορφή υλικό στην ιστοσελίδα του Μουσείου.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες αυτές ήταν: (α) Βαρθολομαίος Ευστάχιος. Το Πρώτο Βιβλίο Ανατομίας του Οδοντικού Φραγμού, (β) Η Οδοντική Τερηδόνα κατά τον G.V.Black και (γ) Pierre Fauchard: Ο Θεμελιωτής της Σύγχρονης Οδοντιατρικής. Οι φοιτητές με την καθοδήγηση του προσωπικού του Μουσείου άντλησαν στοιχεία από τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα βιβλία, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν άκρως ενδιαφέρουσες αποσπώντας – κατά γενική ομολογία – εξαιρετικά ευμενή σχόλια εκ μέρους των συνέδρων.
Οι επόμενες εργασίες αφορούσαν στην «Οδοντάγρα του Καλλίου – Μέθοδοι Εξαγωγής Δοντιών στον Αρχαίο Κόσμο», τις «Ετρουσκικές Οδοντικές Προσθετικές Κατασκευές» και τέλος «Ψηφιακό Μουσείο Οδοντιατρικής». Ειδικά για αναρτημένη ανακοίνωση σχετικά με την οδοντάγρα του Καλλίου (3ος αι. μ.Χ.) αξιοποιήθηκε το πιστό αντίγραφό της το οποίο φυλάσσεται στο κύριο εκθεσιακό χώρο του Μουσείου.
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις έρχονται να προστεθούν στις προσπάθειες παρουσίασης της ερευνητικής και εν γένει της δραστηριότητας του Μουσείου Τμήματος της Οδοντιατρικής.

 

Οδοντάγρα Καλλίου - Μέθοδοι Εξαγωγής Δοντιών στον Αρχαίο Κόσμο
Ετρουσκικές Οδοντικές Προσθετικές Κατασκευές
Η Οδοντική Τερηδόνα κατά τον G.V.Black
Pierre Fauchard: Ο Θεμελιωτής της Σύγχρονης Οδοντιατρικής
Βαρθολομαίος Ευστάxιος To Πρώτο Βιβλίο Ανατομίας του Οδοντικού Φραγμού
Ψηφιακό Μουσείο Οδοντιατρικής
Περιλήψεις Αναρτημένων Ανακοινώσεων