"Η Οδοντιατρική στον Αρχαίο κόσμο" του Δημ. Χρ. Κουτρούμπα

1

Δείτε το βιβλίο ΕΔΩ

Ο ιστότοπος του Μουσείου  αποσκοπεί στη διαδραστική επικοινωνία με τον διαδικτυακό του επισκέπτη μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων, ώστε  να προσφέρει απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία που διαχειρίζεται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο διαδικτυακός επισκέπτης του Οδοντιατρικού Μουσείου  μπορεί να εμβαθύνει στην ιστορική εξέλιξη  της Οδοντιατρικής από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα  από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η δημιουργία ανοιχτής, ελεύθερα προσβάσιμης ηλεκτρονικής  βιβλιοθήκης για τον ειδικό επιστήμονα, το φοιτητή, το μελετητή, το μαθητή, τον απλό ενδιαφερόμενο, η οποία θα διαθέτει πλούσιο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με την ιστορία της Οδοντιατρικής.
Μία από τις συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνει την παρουσίαση σε ψηφιοποιημένη μορφή παλαιών ελληνικών οδοντιατρικών βιβλίων τα οποία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και της συγκέντρωσης ξενόγλωσσων βιβλίων από διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές τράπεζες, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη της Οδοντιατρικής επιστήμης.
Σ’ αυτό το πλαίσιο δημοσιεύουμε την ερευνητική μελέτη του Δρ. Δημήτρη Κουτρούμπα που αφορά την «Οδοντιατρική στον Αρχαίο Κόσμο»
Ο Δρ. Δημήτρης Κουτρούμπας είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με υποτροφία της International Society for the History of Pharmacy (I.S.H.P. Research Fellowship 2009)
Η παρούσα μελέτη εξετάζει, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, την Αρχαία Ελληνική Οδοντιατρική ως θεμέλιο της Δυτικής Οδοντιατρικής Παράδοσης. Παρουσιάζεται η προσφορά 26 ιατρικών προσωπικοτήτων από τον Ιπποκράτη (5ος αι. π.Χ.) έως τον Γαληνό της Περγάμου (2ος αι. μ.Χ.) και ταυτόχρονα εξετάζεται η προσφορά του Αριστοτέλη ο οποίος επηρέασε καταλυτικά την οδοντιατρική θεωρία, αλλά και του λεξικογράφου Ιούλιου Πολυδεύκη που καταγράφει στο έργο Ὀνομαστικόν ένα εκπληκτικά μεγάλο αριθμό λημμάτων σε οδοντοστοματολογικά ζητήματα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η επιστήμη του στόματος και των δοντιών στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. είχε εξελιχθεί αρκετά ώστε να διαθέτει ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο.      Παράλληλα, εξετάζονται ειδικά θέματα της αρχαίας οδοντιατρικής πράξης όπως η εξαγωγή δοντιών και οι περίτεχνες οδοντικές προσθετικές κατασκευές. Τέλος διερευνάται η δράση ειδικευμένων ιατρών οι οποίοι έφεραν τον τίτλο ὀδοντικοί ἰατροί, αλλά και η ύπαρξη πρώιμων οδοντιατρείων τουλάχιστον στη Ρώμη και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

 

Γ.Βουγιουκλάκης, Ομότιμος Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μουσείου Οδοντιατρικού Τμήματος