Βιβλία-Άρθρα / Κατάλογος ελληνικών βιβλίων

Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής. Επάγγελμα, Επιστήμη, 1834-1989

1

Δείτε το βιβλίο ΕΔΩ

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει αναρτηθεί σε ψηφιοποιημένη μορφή το βιβλίο «Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής. Επάγγελμα, Επιστήμη, 1834-1989» του αείμνηστου Αιμίλιου Δημητριάδη το οποίο εκδόθηκε από την ΕΟΟ στην Αθήνα το 1989.Στο πλαίσιο της συλλογής και ανάδειξης από την ιστοσελίδα του Μουσείου οδοντιατρικών βιβλίων και άρθρων τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία της Οδοντιατρικής, υποβάλλαμε αίτημά να μας δοθεί η άδεια προκειμένου να αναρτήσουμε την «Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής» και στην ιστοσελίδα του Μουσείου. Μετά από την θετική ανταπόκριση της ΕΟΟ και της κας Τζανετάκου-Δημητριάδη Κικής-κόρης του συγγραφέα - τους οποίους ευχαριστούμε, ανεβάσαμε την «Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής» στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Η συμβολή του Αιμίλιου Δημητριάδη μέσω του συνδικαλισμού, υπήρξε καθοριστικής σημασίας στην διαμόρφωση και αναβάθμιση του Οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, από το 1958 που αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Οδοντιατρικό συνδικαλισμό μέχρι το 1979 που παραιτήθηκε από πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Η αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής του Αιμίλιου Δημητριάδη στην αναβάθμιση της Ελληνικής Οδοντιατρικής ως επαγγέλματος αλλά και στην κοινωνική της καταξίωση, είχε ως αποτέλεσμα της αναγόρευσή του ως Επίτιμου Διδάκτορα της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου το 1998.

Για ποιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του Αιμίλιου Δημητριάδη,παραθέτουμε τον πρόλογο από την «Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής» του αείμνηστου Τάκη Δαμουλή προέδρου το 1989 της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και στενού συνεργάτη του συγγραφέα:

"Δεν είναι εύκολο να περιγράψει και να αναλύσει κανείς σ’ όλη του τη διάσταση την προσωπικότητα και το έργο του Αιμίλιου Δημητριάδη. Κι ας έχει ζήσει και συνεργαστεί στενά μαζί του περισσότερο από 30 χρόνια! Χαρακτήρας ευθύς και ασυμβίβαστος, µε πνεύμα αγωνιστικό και ανήσυχο, βρέθηκε στην πρωτοπορία όλων των αγώνων: Στην Κατοχή, στην Αντίσταση, στον Εμφύλιο, στη Δικτατορία. Και πάντοτε διακρίθηκε για την αταλάντευτη εμμονή του στις ιδέες που υπηρετούσε με συνέπεια και τη βαθιά δημοκρατική του πίστη. Φυσικά όχι χωρίς θυσίες, ιδιαίτερα στους δύσκολους εκείνους καιρούς.
Με ιδέες, προοδευτικές και προτάσεις πρωτοποριακές, που πολλές φορές ξεπερνούσαν, στη σύλληψη και την εφαρμογή τους, τις δυνατότητες των οργάνων που έπρεπε να τις υλοποιήσουν, έθεσε το θεμέλιο δημιουργίας μιας νέας φιλοσοφίας για τη διαμόρφωση του οδοντιατρικού συνδικαλισμού. Πάνω σ’ αυτό στηρίχθηκε και εξελίχθηκε, κατά κύριο λόγο, η κατοπινή πορεία και ανάπτυξή του.
Χάρη στις ικανότητές του ο Αιμίλιος Δημητριάδης καταξιώθηκε στον επαγγελματικό οδοντιατρικό χώρο και τιμήθηκε από τους συνάδελφούς του με την επανειλημμένη εκλογή του στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου (Γεν. Γραμματέας και Πρόεδρος Ο.Σ.Α., Πρόεδρος Π.Ο.Σ.) για πολλά χρόνια. Θα χρειαζόταν πολλές σελίδες για να περιγράψει κανείς, όσα συντελέστηκαν στην περίοδο που ήταν επικεφαλής των διαφόρων οργάνων. Δεν περιορίστηκε όμως μόνον στις επαγγελματικές και συνδικαλιστικές ενασχολήσεις. Άνθρωπος ευαίσθητος, µε ευγενικούς οραματισμούς καλλιέργησε με επιτυχία τόσο τη ζωγραφική, - στην οποία μετά τη συνταξιοδότησή του αφοσιώθηκε, - όσο και το γραπτό λόγο. Δεκάδες κείμενα, άρθρα και συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευθεί στον οδοντιατρικό αλλά και τον ημερήσιο τύπο. Ακούραστος, διεισδυτικός, ερευνητής και πάνω απ’ όλα γνώστης των οδοντιατρικών πραγμάτων αποφάσισε να ασχοληθεί και με τη συγγραφή της Ιστορίας της Ελληνικής Οδοντιατρικής. Ήταν παλιά του επιθυμία, που ξεκινούσε από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε μια ολοκληρωμένη παρουσίασή της αλλά κυρίως γιατί καθημερινά χάνονταν το ένα μετά το άλλο ενδιαφέροντα στοιχεία για την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. Έτσι αποφάσισε να παρουσιάσει την Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής, σαν Επάγγελμα και σαν Επιστήμη, συλλέγοντας σπάνιο υλικό, ερευνώντας δεκάδες τόμων, δημοσιευμάτων και πρακτικών, αναζητώντας πληροφορίες από ανθρώπους που έζησαν τα διάφορα γεγονότα και συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωσή της. Παράλληλα συγκέντρωσε φωτογραφίες και ντοκουμέντα, απαραίτητα για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.
Έτσι σήμερα έχουμε, ύστερα από πολύχρονες κοπιώδεις προσπάθειες, αυτό το μοναδικό πραγματικά για τον οδοντιατρικό κόσμο απόκτημα.
Από τις δύο χωριστές ενότητες, που αποτελούν το βιβλίο, η πρώτη, που αναφέρεται στο Επάγγελμα, έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους Οδοντίατρους. Πρώτον γιατί δεν έχει γραφτεί τίποτα μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό όχι μόνον για το επάγγελμά μας, αλλά και για όλους τους υγειονομικούς και δεύτερον γιατί θα αποτελέσει πηγή από την οποία θα αντλεί ιστορικά στοιχεία, όποιος στο μέλλον θα θελήσει να ασχοληθεί με κάποιο από τα θέματα του βιβλίου."