Βιβλία-Άρθρα / Κατάλογος ελληνικών άρθρων

Η πορεία της Οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους, των Ε.Κουσουνή, Π. Γερογιάννη και Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή

1

Δείτε το άρθρο ΕΔΩ

Η πορεία της Οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους των Ευστ.Κουσουνή,Πετρίνας Γερογιάννη και Μαρίας Μάνδυλα-Κουσουνή. Ανακοινώθηκε στο 19ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας και δημοσιεύθηκε στα Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος το 2016.