Συμμετοχές σε Συνέδρια και Δράσεις \ Universeum, Ιούνιος 2015

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι προσφάτως εκδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά του 16ου Συνέδριο UNIVERSEUM το διεξήχθη στην Αθήνα από 11 έως 13 Ιουνίου 2015. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε αναλάβει το Ιστορικό Μουσείο του Ε.Κ.Π.Α.. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του UNIVERSEUM  παρουσιάστηκαν ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις που αφορούσαν τον ρόλο και την προσφορά των πανεπιστημιακών μουσείων στο σύγχρονο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία. Επίσης εξετάσθηκε η  πανεπιστημιακή κληρονομιά ο πολιτιστικός της ρόλο διαμέσου των Πανεπιστημιακών Μουσείων, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Μουσείου Τμήματος Οδοντιατρικής. Τέλος παρουσιάσθηκαν τα Μουσεία του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών που ακολουθούν και της συμβολής τους στην εκπαίδευση. Στο Συνέδριο συμμετείχε και το Μουσείο Τμήματος Οδοντιατρικής με την εργασία The Museum of Dental School of Αthens, M.Sakelliou, G.Vougiouklakis, D.Koutroumpas.

 

Πρακτικά Συνεδρίου
5.14. Museum of Dentistry
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τη επίσκεψης στους χώρους της Οδοντιατρικής Σχολής
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στους χώρους της Οδοντιατρικής Σχολής
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στους χώρους της Οδοντιατρικής Σχολής