Συμμετοχές σε Συνέδρια και Δράσεις \ Ανακοινώσεις οδοντιατρικού ιστορικού ενδιαφέροντος στο 15ο Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής, Μάιος 2024.

Ανακοίνωση
LogoSynedriou

Στις 17-18 Μαΐου 2024 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, το 15ο Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ανατρέχοντας στην Ιστορία της Οδοντιατρικής Σχολής μέσω της ιστοσελίδας του Μουσείου, διαπιστώνουμε ότι ο θεσμός του Συνεδρίου ξεκίνησε το 1971 ως Επιστημονική και Καλλιτεχνική Εκδήλωση Φοιτητών Οδοντιατρικής με τελευταία εκδήλωση το 1973. Μετά από διακοπή 18 χρόνων ο θεσμός επανήλθε με την οργάνωση το 1991 της 1ης Επιστημονικής Εκδήλωσης Φοιτητών Οδοντιατρικής και μέχρι το 2015 διεξήχθησαν 14 ανάλογες διοργανώσεις.

Εφέτος, μετά από διακοπή εννέα χρόνων, διεξήχθη το 15ο Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής, στο οποίο ανακοινώθηκαν από τους φοιτητές περισσότερες από 130 προφορικές και επιτοίχιες ανακοινώσεις. Στις ανακοινώσεις υπήρξαν και τρεις εργασίες ιστορικού ενδιαφέροντος για την Οδοντιατρική από τις οποίες η μία περιλάμβανε και εκθέματα του Μουσείου. Θεωρήσαμε ότι η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Μουσείου θα προσφέρει εκτός από την επιστημονική ενημέρωση θεμάτων τα οποία αφορούν την Ιστορία της Οδοντιατρικής και ένα κίνητρο και σε άλλους φοιτητές σε μελλοντικές διοργανώσεις, να παρουσιάσουν ανάλογης θεματολογίας ανακοινώσεις οι οποίες να περιλαμβάνου εκθέματα ή και μελέτες από το αρχειακό υλικό του Μουσείου.

Η πρώτη ανακοίνωση είχε ως θέμα την «Ιστορική αναδρομή αποστείρωσης» της Προπτυχιακής Φοιτήτριας του 5ου έτους Γ.Βλάχου.

Η δεύτερη ανακοίνωση με τίτλο «Οι απαρχές της Ορθοδοντικής Επιστήμης: Ι. Πρώϊμη καταγραφή ορθοδοντικών ανωμαλιών από τον Leonardo Da Vinci» ήταν της Χριστίνας Σκεμπετζή και του Χατζηαργύρη Αριστείδη.

Τέλος η τρίτη εργασία με τίτλο «Οι απαρχές της Ορθοδοντικής επιστήμης: ΙΙ. Πρώιμοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί» ήταν της Γεωργίας .Ζαβού και Αρίστης Αριστείδου.

Και στις τρεις εργασίες, Υπεύθυνος Καθηγητής ήταν ο Ι. Σηφακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής.