Συμμετοχές σε Συνέδρια και Δράσεις \ 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2017

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η παρουσία του Μουσείου στο 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριo, ήταν σημαντική, με έντεκα παρουσιάσεις σε μορφή Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters) από προπτυχιακούς φοιτητές και συνεργάτες του Μουσείου. Κατά κύριο λόγο, το υλικό των ανακοινώσεων αφορούσε έρευνα από αρχειακό ή άλλο υλικό που εκτίθεται στον χώρο ή στον ιστότοπο του Μουσείου, εκπληρώνοντας έτσι και έναν από τους βασικότερους σκοπούς του, που είναι η μελέτη και η έρευνα της ιστορίας της Οδοντιατρικής.
Οι ανακοινώσεις ήταν:

 

Η Ιστορία της Ορθοδοντικής μέχρι τον 20ο αιώνα
Η Ιστορία της λεύκανσης των δοντιών
Το Μουσείο Τμήματος Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α. και η συμβολή του στην εκπαίδευση και την έρευνα
Η Ιστορική Εξέλιξη της Οδοντιατρικής Έδρας από τον 18ο αιώνα έως και σήμερα
Αποκαταστάσεις και αποκαταστατικά υλικά κατά τον 19ο αιώνα
«Αριστοτέλης» η συμβολή του στη προώθηση οδοντιατρικών γνώσεων
Οδοντιατρική εκπαίδευση οι απαρχές της δυτικής οδοντιατρικής εκπαίδευσης κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα
Ανάπτυξη του οδοντογλύφανου
Οι Οδοντικές Προσθετικές Αποκαταστάσεις του George Washington
Τα πρώτα σπέρματα οδοντιατρικής εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο στα πλαίσια λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας
Κατάγματα των γνάθων και η αντιμετώπισή τους κατά τον 19ο αιώνα
Περιλήψεις