Συμμετοχές σε Συνέδρια και Δράσεις \ Επίσκεψη Επαγγελματικού Λυκείου Κορυδαλλού, Απρίλιος 2018

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 το Μουσείο του Τμήματος Οδοντιατρικής υποδέχτηκε το Επαγγελματικό Λύκειο Κορυδαλλού, όπου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοϋλικών, πραγματοποιήθηκε σειρά στοχευόμενων δράσεων.
Αρχικά, οι μαθήτριες και οι μαθητές ενημερώθηκαν για την Ιστορία της Οδοντιατρικής από τον Δρ. Δημήτριο Κουτρούμπα και ακολούθησε η ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στους χώρους του Εργαστηρίου Βιοϋλικών, την ενημέρωση από τον Καθ. Γ. Ηλιάδη για την έρευνα που πραγματοποιείται στο εργαστήριο και την παρουσίαση του εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Υπεύθυνη για τον συντονισμό του πιλοτικού εγχειρήματος της επαφής των σχολικών κοινοτήτων με το Μουσείο του Τμήματος Οδοντιατρικής ήταν η κα. Μ. Σακέλλιου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τη ζεστή φιλοξενία και την άρτια οργάνωση. Το γεγονός αυτό μας γεμίζει χαρά και μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ακόμα πιο φιλόδοξων δράσεων.