Από τα Αρχεία του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Οδοντιατρικής \ Κατοχή, Γερμανικές καταστροφές & Μετακατοχική βοήθεια

Απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης από το σχέδιο Μάρσαλ, της κατασκευής κτηρίου για τη στέγαση του Οδοντοϊατρικού Σχολείου (1950)

1
Xειρόγραφη επιστολή (ΕΛ) του O.F. Hedley προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου (1)
1
Xειρόγραφη επιστολή (ΕΛ) του O.F. Hedley προς προς τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής (2)
1
Xειρόγραφη απορριπτική απόφαση (ΕΛ) - 27.01.1950 (3)

Με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 1950, ο O.F. Hedley, Medical Director WSPHS, Public Health Division σε δύο διαβιβαστικές επιστολές του τις οποίες ανασύραμε σε χειρόγραφη μετάφραση στα Ελληνικά από το ιστορικό αρχείο της Οδοντιατρικής Σχολής - δεν βρέθηκε το αγγλικό κείμενο - απευθύνεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ε. Εμμανουήλ (1) και στον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής Καθηγητή Δ. Δημητριάδη (2).Στις επιστολές αυτές αναφέρεται στην απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης από το σχέδιο Μάρσαλ της κατασκευής κτιρίου για τη Στέγαση του Οδοντοϊατρικού Σχολείου. Και στις δύο επιστολές του ο Hedley τονίζει το γεγονός ότι η απορριπτική απόφαση χρηματοδότησης κατασκευής κτιρίων ανώτατης εκπαίδευσης, δεν περιλαμβάνει τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις για την χρηματοδότηση εξοπλισμού για την Ιατρική Σχολή, το Οδοντιατρικό Σχολείο, των νοσοκομείων Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Αρεταίειο κ.ά..

Συνημμένη στις επιστολές του Hedley είναι η απορριπτική απόφαση με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 1950,σε μορφή υπομνήματος και πάλι σε χειρόγραφη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα (3), ενώ δεν υπάρχει το αρχικό κείμενο στην Αγγλική. Το υπόμνημα υπογράφεται από την Helen Crauby, Director E.C.A ( Economic Cooperation Agreement) εκ μέρους του M.F.De Angelis,Special Assistant for Operations. Το συγκεκριμένο έγγραφο με θέμα «Πολιτική της Αποστολής αναφορικώς προς την οικοδόμησιν κτιρίων διά Σχολεία της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως», αφορά σε δύο προτάσεις για την οικοδόμηση τεχνικών εργαστηρίων του Εθνικού Πολυτεχνείου, ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών και οικοδόμηση κτιρίων Οδοντιατρικού Σχολείου 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών και ισόποσων 50.000 δολλαρίων. Η απορριπτική απόφαση αιτιολογήθηκε με το ότι τα ποσά που είχε η E.C.A. στη διάθεσή της ήσαν ανεπαρκή για την κάλυψη τέτοιου είδους προτάσεων, ενώ παράλληλα συνεφωνήθη «ότι όπου απαιτείται εξωτερικόν συνάλλαγμα προς καλλιτέρευσιν των εξαρτημάτων των τοιούτων ιδρυμάτων ως η Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολαί, δύναται να παραχωρείται μετά γνώμιν των ειδικών της Αποστολής».

Αξίζει, επίσης, να επισημάνουμε την παρατήρηση ότι «αι τοιούτου είδους οικοδομαί είναι του είδους τας οποίας το Ελληνικόν κοινόν ίσως θα ήθελεν να συνδράμη οικονομικώς, είτε διά κληροδοσιών, είτε δι’ εισφορών, είτε δι’ άλλων μέσων μάλλον παρά διά βοηθείας παρά της E.C.A.».