Από τα Αρχεία του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Οδοντιατρικής \ Κατοχή, Γερμανικές καταστροφές & Μετακατοχική βοήθεια

Αίτημα φοιτητών 3ου έτους για χορήγηση δωρεάν υφάσματος για την κατασκευή ιατρικής μπλούζας. (1946).

Πολύ χαρακτηριστική αλλά και αποκαλυπτική της ένδειας που χαρακτήριζε την Ελληνική κοινωνία τα μεταπολεμικά χρόνια, είναι το αίτημα των φοιτητών του 3ου έτους σπουδών προς το Υπουργείο Εφοδιασμού προκειμένου να τους χορηγηθεί δωρεάν ύφασμα για την κατασκευή ιατρικής μπλούζας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ χορηγήθηκε δωρεάν ύφασμα στους 2ετείς φοιτητές δεν ίσχυσε το ίδιο και για τους φοιτητές του 3ου έτους ,πιθανώς κρίνοντας ότι ήδη θα διέθεταν μπλούζα ως 2ετείς φοιτητές ,αλλά και για οικονομικούς λόγους μια και στον κατάλογο των 3ετών φοιτητών που είναι συνημμένος στο αίτημα τους ,ο αριθμός τους ανέρχεται στους 413.